Home

Current as of 15 Jan 2021

Gedragscode

Samen waarborgen wij de kwaliteit van Dealsuite. Daarom hebben wij een reeks gedragsregels geformuleerd waaraan alle deelnemende partijen zich dienen te houden. Gebruikers die deze regels overtreden zullen van het platform worden verwijderd en toekomstige toegang zal worden ontzegd.

Gedragsregels

  • U belooft de ontvangen projecten met de hoogste mate van integriteit te behandelen.
  • U belooft informatie die met u wordt gedeeld vertrouwelijk te behandelen.
  • U belooft alleen echte en beschikbare projecten te verspreiden.
  • U belooft alleen correcte en actuele informatie te verspreiden.
  • U belooft eerlijk te verklaren of u al dan niet een mandaat hebt voor een project.
  • U begrijpt en aanvaardt dat andere adviseurs niet verplicht zijn te reageren op projecten die u hen hebt aangeboden.

Door Dealsuite te gebruiken gaat u impliciet akkoord met de gedragscode zoals hierboven vermeld.