Aanjager van innovatie en groei: M&A als tweede natuur

Dutch
June 15, 2021
Floyd Plettenberg
CEO (and co-founder) of Dealsuite.com

De meeste bedrijven beschouwen groei als een essentieel onderdeel van de strategie. Groei leidt in de regel namelijk tot hogere winsten en maakt het gemakkelijker om activa te vergaren, investeringen te financieren en talent aan te trekken. Zonder groei lopen bedrijven het risico hun voorsprong op de concurrentie te verliezen.

Opbouwen en kopen

Ondernemers kunnen een zaak organisch opbouwen en laten groeien, of laten groeien via fusies en/of overnames. ‘Opbouwen’ streven bedrijven van nature na. Maar ook ‘kopen’ is een strategie die innovatie en groei stimuleert. Daarbij gaat groei door (‘bolt-on’) acquisities een stuk sneller, omdat de omzet van het overgenomen bedrijf meteen toegevoegd kan worden aan de omzet van het moederbedrijf. Reden te meer om als bedrijf van M&A je tweede natuur te maken.

Winnende strategie

Niet voor niets kiezen steeds meer bedrijven ervoor te groeien door fusies en/of overnames. Sommige stellen zelfs een strategie vast die door McKinsey ‘programmatic M&A’ is gedoopt. Bij deze vorm van M&A vertrouwen ondernemingen niet op een incidentele grote overname, maar azen ze constant op nieuwe acquisitiemogelijkheden en ronden ze ook regelmatig transacties af. Een winnende strategie, zo blijkt. Twee grootschalige onderzoeken door McKinsey (het eerste tussen 1999 en 2010 en het tweede tussen 2007 en 2017) tonen aan dat bedrijven die systematisch fusies en overnames van middelgrote omvang nastreven een hoger aandeelhoudersrendement bereiken dan bedrijven die dat niet of minder doen. Het eerste onderzoek heeft bovendien uitgewezen dat hoe groter bedrijven worden, des te meer ze M&A inzetten om groei te stimuleren.

Corporate venturing

Bij grote bedrijven is ‘Corporate Venturing’ een toenemende vorm van programmatic M&A. In plaats van bedrijfsmiddelen in te zetten om nieuwe ondernemingen op te bouwen in de hoop die uit te laten groeien tot zelfvoorzienende bedrijven, nemen ze liever kleinere, innovatieve ondernemingen over. Op deze manier behouden ze hun voorsprong op de concurrentie – via innovatie, door marktaandeel veilig te stellen en dankzij uitbreiding door hetzij diversificatie, hetzij het inslaan van nieuwe strategische richtingen. Bijkomend voordeel: een overname kan helpen om de ondernemersgeest van het moederbedrijf nieuw leven in te blazen. Er bestaan ook bedrijven bij wie programmatic M&A in het DNA zit. Een voorbeeld bij uitstek is het Noorse cloudsoftwarebedrijf Visma, dat elk jaar zo’n 20 nieuwe bedrijven overneemt en dit al bijna twee decennia met veel succes volhoudt.

Transparantie

Zoals de meeste strategische trends is programmatic M&A oorspronkelijk begonnen op corporate niveau en begint het nu door te sijpelen naar middelgrote bedrijven. Steeds meer bedrijven in dit segment doen ervaring op met M&A. En zij die er eenmaal ervaring mee hebben blijven streven naar volgende transacties. Ze worden daarbij gesteund door het gegeven dat M&A voor middelgrote bedrijven over het algemeen veel eenvoudiger is geworden vanwege 1) betere toegang tot informatie en 2) meer transparantie in de markt. Dealsuite draagt daaraan bij. Natuurlijk begrijpen wij ook wel dat het gemiddelde middelgrote bedrijf niet in de positie verkeert om meerdere fusies en/of overnames per jaar te realiseren. Toch kun je als middelgroot bedrijf volgens Dealsuite best een (min of meer) programmatische benadering voorstaan en op zijn minst altijd alert zijn op de volgende deal. ‘Open for opportunities’ noemen wij dat.

Draaiboek

Door M&A als vast onderdeel van de bedrijfsvoering te zien (net als bijvoorbeeld Sales en Marketing) en de verantwoordelijkheid voor M&A intern te beleggen bij een of meerdere medewerkers ben je als bedrijf in staat de markt goed in de gaten te houden en kansen te benutten als die zich voordoen. Daarnaast loont het om een goed draaiboek te hebben dat voorziet in een soepel overnameproces en een efficiënte integratie in de bestaande business. En ervaring in M&A loont: volgens McKinsey wisten programmatisch aankopende bedrijven dubbel zo vaak inkomsten- en kostensynergieën op te sporen tijdens de verschillende fasen van het onderhandelingsproces.

Concurrentievoordeel

Uiteindelijk draait het allemaal om bewustwording. Zelfs enkele beursgenoteerde bedrijven zijn zich nog niet volledig bewust van het belang van acquisities als onderdeel van de strategie. Middelgrote bedrijven beginnen de voordelen ervan net pas te ontdekken. Het vergt een andere mindset, zeker omdat de impact van een fusie of overname op een kleinere organisatie groter is. Maar oefening baart kunst. Of, zoals McKinsey stelt: “Door de M&A-functie intern te beleggen bij medewerkers, lessen die uit eerdere deals zijn getrokken goed vast te leggen en transacties consequent van begin tot eind te bekijken, kunnen ook middelgrote bedrijven veel voordeel realiseren door M&A. En net zo capabel worden in M&A als ze nu al zijn in hun Sales, hun R&D, en in al die andere onderdelen die mogelijkerwijs zorgen voor betere prestaties dan hun concurrentie.”